Ekomarketing – korzyści

Zarządzanie działalnością w zgodzie z zasadami ekorozwoju. Popularny trend czy obowiązek?

Ekomarketing jeszcze kilka lat temu był swego rodzaju ewenementem. Działania zgodne z myślą EKO, były domeną aktywistów i zagorzałych zwolenników – przez opinię publiczną często postrzegane były jako zbędne, a nawet skrajne czy ekstremalne. Jedynie duże instytucje mogły pozwolić sobie na wspieranie ekologicznych inicjatyw, te mniejsze często w ogóle się nimi nie interesowały. Jednak na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można zdecydowany wzrost skłonności do podejmowania takich działań. Segregacja śmieci, dziura ozonowa czy ostatecznie katastrofa klimatyczna – te tematy ciągle zyskują większą popularność. Świadomość, że należy ograniczać wpływ swojej działalności na kondycję planety jest coraz większa, zarówno indywidualnie jak i w kontekście małych i dużych biznesów. Czym zatem jest EKO-biznes? Z czym się on wiąże? To chwilowy trend czy świadoma decyzja producentów i konsumentów, która na zawsze zmieni oblicze marketingu?

Ekologiczna świadomość i jej wpływ na rynek.

Temat ochrony środowiska poruszany jest już w trakcie edukacji przedszkolnej i podstawowej. Dzieci uczą się jak podejmować działania na korzyść przyrody, biorą udział w dniu sprzątaniu świata, mówi się o oszczędzaniu wody czy energii. W miarę rozwoju wiedza ta jest pogłębiana, nawet do poziomu eksperckiego dla tych, którzy zdecydują się na kierunki studiów takie jak: ochrona środowiska, odnawialne źródła energii czy inne im pokrewne.

Wraz ze wzrostem wiedzy, zwiększa się również świadomość w tym obszarze, co bezpośrednio przekłada się na decyzje zakupowe klientów. Jeszcze do niedawna zakładano, że na decyzje te główny wpływ ma funkcjonalność produktu oraz emocje z nim związane. Obecnie jednak, zauważalny jest zdecydowany wzrost popytu na produkty ekologiczne – szczególnie w krajach wysoce rozwiniętych. Konsumenci częściej zwracają uwagę na to z jakich materiałów powstał produkt oraz czy jego produkcja miała wpływ na środowisko naturalne.

Edukacja oraz rosnąca świadomość ekologiczna powodują, że klienci czują się odpowiedzialni za swoje wybory – co za tym idzie, są gotowi zrezygnować z produktu, jeśli nie został wyprodukowany zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami.

Produkty ekologiczne.

Aby produkt można było nazwać ekologicznym, musi on spełniać określone standardy. Zarówno proces pozyskiwania surowców, jak i samej produkcji ale również magazynowania oraz dystrybucji muszą być przeprowadzone zgodnie z wyznaczonymi normami. Warto również zaznaczyć, że niezwykle istotne dla konsumenta jest samo opakowanie produktu. W opinii publicznej często pojawiają się głosy, mówiące o tonach plastiku wykorzystywanych do pakowania towarów – nierzadko zdarza się, że jest go więcej niż samego produktu. Dlatego wiele firm rezygnuje z tworzyw sztucznych, zastępując je biodegradowalnymi materiałami, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców.

Korzyści i zagrożenia wynikające z ekomarketingu.

Ekomarketing jest strategią, opierającą się na propagowaniu inicjatyw związanych z ochroną przyrody. Odpowiednio realizowany, może przynieść wiele korzyści. Oczywiste wydają się te związane ze środowiskiem, jednak to również benefity dla przedsiębiorstwa. Działania na rzecz planety, utożsamić można z działaniami na rzecz wizerunku przedsiębiorstwa. To sposób na wzbudzenie zaufania i budowanie relacji z klientem, poprzez proaktywne działanie na rzecz tej samej idei. “Green marketing” skłania również do lepszego gospodarowania zasobami i ograniczenia odpadów. Jednak aby takie postępowania nie były przysłowiowym “strzałem w stopę”, trzeba na pierwszym miejscu postawić ekologię, a nie chęć zysku. Wraz ze wzrostem zainteresowania produktami eko, na rynku pojawiło się wiele działalności stosujących nieczyste praktyki. Reklamowanie produktów jako ekologiczne, które takimi nie są, głośne kampanie marketingowe, które nie niosą za sobą żadnych czynów w obszarze ekologii i kierowanie się jedynie chęcią zysku. Takie pozorne działania, są bardzo szybko weryfikowane i piętnowane przez opinię publiczną. Dlatego planując EKO-strategię, należy dokładnie przemyśleć każdy krok i wybierać jedynie zaufanych i sprawdzonych podwykonawców.

Chwilowy trend czy nowa rzeczywistość?

Moda na działania ekologiczne pojawiła się stosunkowo niedawno, jednak zdecydowanie zostanie z nami na dłużej. Wiedza oraz świadomość odnośnie tego obszaru nieustannie wzrasta, a negatywny wpływ ludzkiej działalności na planetę jest coraz bardziej widoczny. Konsumenci swoje decyzje zakupowe coraz częściej podporządkowują dobru środowiska i planety, co bezpośrednio wpływa na rynek. Ekomarketing jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy interesują się nie tylko samym produktem ale również działaniami podejmowanymi przez firmę. Dlatego warto podejść do tematu całościowo, na każdym etapie działalności i stale zwiększać kompetencje i wiedzę, zarówno swoją jak i pracowników, związaną z tym obszarem.