Eko biznes i marketing

EKO biznes – czy to konieczność?

Coraz częściej nasze działania, codzienne obowiązki czy nawet tożsamość kształtuje troska o środowisko naturalne. Nie zawsze jednak może być ona powiązana z rozwojem gospodarczym czy ekonomią. Wiele grup działających na rzecz środowiska, wskazuje wręcz rozwój gospodarczy jako wroga ekologii – taki pogląd występuje równie często w świadomości opinii publicznej. Czy jest więc możliwe prowadzenie biznesu w nurcie EKO?

Czym właściwie jest ekologia?

Pojęcie to bardzo szybko wkradło się w łaski marketerów jako skuteczne hasło reklamowe. Warto jednak poświęcić chwilę, aby zastanowić się co ze sobą niesie, pełne zrozumienie tego terminu, pomoże realizować prawdziwie ekologiczne działania. W potocznym rozumieniu słowo “ekologia” tożsame jest z wszelkimi działaniami pro-środowiskowymi.

Podążając za trendem, terminologia ta wkradła się również w obszar edukacji – powstają ekologiczne szkoły i przedszkola czy kierunki studiów.

Ekologia to nauka o zależnościach powstających w wyniku interakcji organizmów z otoczeniem, a w ujęciu filozoficznym człowiek jest integralną częścią tego środowiska.

Warto zatem, przez analogię, spojrzeć również na swój biznes w ujęciu holistycznym, jako nieodłączną część środowiska naturalnego – zwrócić uwagę jak nasze działania wpływają na środowisko, również w kontekście społecznym.

Życie w nurcie “Zero Waste”.

W wielu krajach, bycie EKO jest dominującym trendem. “Zero waste” staje się stylem życia, filozofią czy sposobem na prowadzenie biznesu. Jest to idea pod wpływem której, konsumenci zmieniają swoje nawyki zakupowe – co powoduje, że od producentów oczekuje się ekologicznych rozwiązań.

“Zero waste” można rozumieć na dwa sposoby, pierwszy to właśnie styl życia, skupiający się na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów i nie zaśmiecaniu środowiska. Z drugiej strony jest to podejście opierające się na stworzeniu gospodarki o zamkniętym obiegu – tak aby nie produkować zanieczyszczeń i wykorzystywać surowce wtórne. Warte przytoczenia są tu badania Unilever, które wykazały, że jedna trzecia konsumentów, podejmuje swoje wybory odnośnie marki, właśnie na podstawie ich wpływu środowiskowego i społecznego.

Biznes czy klimat?

Wiele źródeł pokazuje, że to właśnie przemysłowa działalność człowieka jest przyczyną aktualnej zmiany klimatu. Dane udostępnione przez University of Arizona, mówią o dwudziestopięcio procentowym wzroście temperatury na powierzchni ziemi w ostatnich trzech latach. Z kolei raport Global Warming of 1.5 ​oC mówi o wzroście średnich temperatur o około 1,0°C w porównaniu do poziomu poprzedzającego epokę przemysłową.

Prowadzone badania obejmują również opinie konsumentów. W jednym z nich zapytano, czy odpady opakowaniowe to ważny problem ekologiczny. Okazało się, że 51 proc. klientów przywiązuje dużą uwagę do tej kwestii. Z danych prezentowanych przez raport DS. Smith. wynika, że podobny odsetek respondentów zgodził się ze stwierdzeniem: Zrównoważony rozwój opakowań papierowych jest dla mnie ważniejszy niż pięć lat temu. To jak produkty oddziałują na społeczeństwo i ekologię, jest kwestią istotną również dla ponad połowy respondentów „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”.

Powietrze stanowi 25% zawartości opakowań w e-handlu – rocznie transport pustej przestrzeni generuje ok. 122 milionów ton dwutlenku węgla.

Ekologiczne działania, takie jak redukcja nadmiernych opakowań przynoszą nie tylko pozytywne skutki środowiskowe ale również ekonomiczne. Pozwalają zmniejszyć koszty wysyłki i zwiększać satysfakcję klientów, a ponowne wykorzystanie materiałów pomaga zmniejszyć zużycie cennych zasobów naturalnych.

Warto patrzeć więc na aspekty ekologiczne jako spójną całość swojej działalności. Działania w nurt myśli EKO pozwalają na bardziej efektywne prowadzenie biznesu. Wystarczy spojrzeć np. na rynek producentów kosmetyków – którzy, wyrzekli się tanich plastikowych opakowań, na rzecz eleganckiego szkła, aluminium czy tektury.

Takie podejście pozwala na działania proekologiczne, przy jednoczesnej realizacji celów marketingowych.

źródła:
Grzegorz Ignatowski, Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej , PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i ZARZĄDZANIE Wydawnictwo SAN − ISSN 1733-2486 Tom XIII – Zeszyt 12 – 2012 – ss. 237–249