Certyfikaty EKO

Certyfikacja produktów EKO w branży artykułów promocyjnych.


Certyfikacja jest powszechnie stosowaną praktyką w branży eko, stanowi formę zapewnienia, że zamówiony produkt jest ekologicznego pochodzenia. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że nawet ekspert nie byłby w stanie odróżnić takiego produktu bez przeprowadzenia przynajmniej wstępnej analizy. Ze względu na swoją
kategorię cenową, nierzadko spotykane są wytwory będące jedynie imitacją ekologicznego odpowiednika.
Takie “nieczyste praktyki” mogą zdarzać się również w kategorii certyfikatów, warto zatem zwracać uwagę, czy producent lub dystrybutor posługuje się niewątpliwym certyfikatem.

Najczęściej stosowane certyfikaty EKO na rynku artykułów promocyjnych:

  • Global Recycled Standard (GRS) i Global Organic Textile Standard (GOTS) – certyfikaty potwierdzające pochodzenie recyklingowych materiałów wykorzystanych do produkcji. Dotyczą ekologicznych produktów tekstylnych (np. plecaki, torby). GOTS obejmuje również materiały naturalne takie jak
    kukurydza, słoma czy karton.
  • Forest Stewardship Council (FSC) – certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej – oznacza się nim produkty wykonane z drewna lub papieru, jednostka certyfikująca kontroluje legalność wyrobów pochodzenia leśnego, w oparciu o politykę legalnej gospodarki leśnej. Warto wspomnieć, że organizacja działa w
    porozumieniu z ludnością autochtonicznych terenów, z których pochodzą surowce.
  • Rainforest Alliance – najczęściej rozpoznawany przez charakterystyczną zieloną żabkę. Logotyp nawiązuje do lasów tropikalnych, a sam certyfikat poświadcza, że wyprodukowanie danego produktu nie doprowadziło do ich niszczenia. Dotyczy produktów takich jak herbata, kawa czy wyroby z papieru.
  • Bio-siegel – potwierdza produkty pochodzące z upraw ekologicznych, przy których nie stosowano nawozów sztucznych i syntetycznych pestycydów.
  • Energy Star – dotyczy branży elektronicznej, potwierdza, że jest to produkt energooszczędny, bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, niż artykuł nie stosujący takich technologii.


Dlaczego warto zwracać uwagę na certyfikaty?

Badania pokazują, że 80% społeczeństwa interesuje się ochroną środowiska, można również zauważyć tendencję wzrostową w zakresie świadomości zagrożeń związanych z wyczerpaniem zasobów naturalnych, urbanizacją i industrializacją terenów zielonych, zanieczyszczeniami powstającymi w procesie produkcji oraz
transportu produktów.
Fakt ten skłania importerów do proaktywnego działania w zakresie
komunikacji z dostawcami i producentami, dokładając wszelkich starań, aby dokumentacja potwierdzająca ekologiczność dostarczanych produktów była rzetelna i kompletna.
Jako przykład produktu spełniającego takie warunki można wziąć długopisy z serii eco-line: ORGANIC, BIO-PEN, BIO-STAR. Korpus oraz klip długopisu zostały wykonane z bio-tworzywa na bazie celulozy. Jego zdolność do biodegradacji została potwierdzona certyfikatem DIN-Geprüft zgodnym z DIN EN 13432: 2000-12 wydanym przez DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH na czas określony.


Jak często certyfikujemy?

W naszym przypadku certyfikat odnawiamy co 6 lat. Ze względu na ciągły rozwój świadomości ekologicznej oraz samej ekologii, standardy dotyczące certyfikatów ulegają zmianie. Dlatego wydawane są na czas określony po którym wymagają odnowienia. Czas przez jaki certyfikat jest ważny często zależy od jego specyfikacji. Dla przykładu GOTS i GRS wydają certyfikaty na rok dla producenta materiału, FSC z kolei wydaje swój certyfikat Chainof-Custody na 5 lat. Warto zatem
zwracać również uwagę na datę ważności dokumentu.


Co kontrolują certyfikaty?


Wymagania dotyczące certyfikatów dla każdego produktu wprowadzanego na rynek europejski, wynikają bezpośrednio z przepisów UE. Dzięki czemu mamy pewność, że gadżety wykonane są zgodnie z normami. Wymienić tu można Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), dotyczący papieru i
zrównoważonej gospodarki leśnej.
Certyfikaty opisują kolory, rozmiary i jakość produktu, dotyczą również
materiałów z jakich wykonane są gadżety. W przypadku materiałów
kompostowalnych (papier, PLA, włókno bambusowe) dowodzą o
biodegradowalności, mogą też poświadczać, że produkty nie zawierają szkodliwych ani zabronionych substancji. Część importerów jako ekologiczny przyjmuje również certyfikat REACH, potwierdza on, że podczas produkcji nie zastosowano chemikaliów, PVC czy ftalanów.


Kolejnym aspektem który, warto mieć na uwadze jakie są parametry jakie reguluje certyfikat oraz czy dotyczy on wszystkich komponentów produktu. Zdarzają się sytuacje kiedy certyfikat dotyczy jedynie dominującego materiału. Wynika to z częściowego braku prawnej regulacji tego obszaru, nie zostały określone jednoznaczne normy dla materiałów ekologicznych. Jest to fakt istotny ponieważ to na normach opierają się badania oraz certyfikaty.


Klienci branży EKO.

Produkty z kategorii EKO zamawiane są zarówno przez klientów
indywidualnych jak i biznesowych, należy jednak zauważyć, że zazwyczaj to ci drudzy zwracają się z prośbą o przesłanie certyfikatu, najczęściej w przypadkach projektów dofinansowywanych przez środki unijne. Klientom indywidualnym często wystarczy jedynie opis, że produkt jest ekologiczny, dlatego tak ważne jest propagowanie dobrej praktyki ekologicznej. To właśnie wystandaryzowane certyfikaty są drogą do rzetelnej weryfikacji pochodzenia produktu.


Co mówią badania?

W ramach badania branży upominków reklamowych – Barometr PSP –
zagranicznym gościom zadano pytanie o zainteresowanie klientów akcesoriami ekologicznymi. Wyniki okazały się zbliżone do tych w warunkach polskich:
Ankietowani w 80% stwierdzili, że klienci pytają o produkty EKO.
Zapytano również, jak ważne dla ankietowanych jest to, czy produkt będzie można w przyszłości wykorzystać ponownie lub bezpiecznie zutylizować? W tym przypadku 92% ankietowanych uznało to za ważny czynnik ( noty 4-6 na sześciostopniowej skali), a żaden z respondentów nie uznał tej cechy jako mało istotnej (noty 1-2).


Podsumowując, dziedzina EKO, jest dziedziną istotną co pokazują badania w tym obszarze. Należy starać się o uwagę w tym aspekcie zarówno po stronie klientów, producentów i importerów. Większa świadomość w obszarze certyfikacji przynosi korzyści ekologiczne dla planety oraz pomaga budować zdrowy, legalny rynek produktów EKO.